Sumprunkare

sumprunkare

Hur bildas nya ord? Gamla ord ändrar betydelse. Ganska lätt att hitta exempel om man läser gamla böcker och ser år tillbaka, då betydde runka att skaka. Ibland kan det räcka att läsa ett par decennier gamla texter och se hur ordens betydelse ändras. Denna skylt finns vid Lindholmens kaj i Göteborg. Gammalt yrke med mycket lågt anseende. Sumprunkarens uppgift var att runka fisksumpar, vilket betyder ungefär skaka på fiskbehållare. Detta för att fiskarna skulle få färskt och syresatt vatten. Yrket var simpelt och ställde låga krav på utövaren och dennes intelligens, och på så sätt har ordet utvecklats till. Sumprunkare var förr en yrkesbeteckning för personer som syresatte vattnet i fisksumpar eller båtar försedda med sump genom att hålla dessa i vaggning för att fiskfångsten skulle hållas vid liv. Det var ett hårt arbete, eftersom sumparna måste hållas i rörelse dygnet om. För att underlätta arbetet hängde man ett rep på en. Sumprunkare suits torrent en person som syresätter fisksumpar genom water jet skaka dem. Anledningen är att reklamen anses som Vintertid i Shemal kunde man få färsk fisk i butikerna på Karl Johans torg på båda sidor om Söderström, där den förvarades i suits torrent sumpar. Iskarl - en person som levererade is till hushåll, judisk kyrka allt till isskåp. Sumprunkare är ju ett yrke som fortfarande finns idag. Jag tror inte att ett skolbarn vet grundbetydelsen av häftig. Intressant att se hur ords mening ändras.

Sumprunkare - andra punkten

Visa mer Visa mer. Du kan hjälpa till genom att tillföra sådan. Likbjudare - en gammal beteckning på person som inbjuder gäster till begravning. Gråterska - en kvinna som anställdes för att gråta på begravningar. Charles Jenkins, som deserterade från USA:

Sumprunkare - Uber jag

De stod under befäl av en korpral och hade gråa eller blåa uniformer. Ganska lätt att hitta exempel om man läser gamla böcker och ser år tillbaka, då betydde runka att skaka. Jag mår bra av att omges av böcker, att vara beroende av böcker måste vara det nyttigaste beroendet. Lasarettsläkaren utnämndes av Medicinalstyrelsen nuvarande Socialstyrelsen och fick inte ha annan tjänst utan tillstånd. Senare har ordet använts för att beteckna en person med högtidlig och dyster uppsyn. sumprunkare

0 reaktioner på ”Sumprunkare

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *